Cursus?

Plan is dat ik me laat inhuren om tegen een vergoeding een ‘cursus’ aan te bieden. Een dergelijke cursus kan zowel een specifieke filosofische tekst betreffen die op dit moment relevant is, en die we dan gezamenlijk zullen bestuderen, ofwel een specifiek thema dat ik aan de hand van materiaal uit teksten van enkele grote filosofen zal presenteren.

U kunt daarbij denken aan een leesgroep over de wetenschapsfilosofie van Popper in het licht van het Post Truth tijdperkof een reeks bijeenkomsten over Geluksopvattingen in de Griekse oudheidOf zelfs een lezingenreeks over het gedachtegoed van de NSB in het licht van de hedendaagse politieke situatie.

Advertisements