Bibliografie ‘Geschiedenis van de Filosofie’

Hieronder een overzicht van de literatuur van de cursus ‘Geschiedenis van de Filosofie’ voor de Vrije Academie. Teksten die eenvoudig te lezen zijn voor beginners (of geschikt als cadeau) zijn aangegeven met een ster (*). (Die kunt u middel CTRL+F dus opzoeken).

 

Pre-sokraten

Waterfield, R., (2009), The First Philosophers: The Presocratics and the Sophists, vertaling en selectie R. Waterfield, Oxford University Press: Oxford

De Struyker, E., (1967), Beknopte geschiedenis van de Antieke Filosofie, De Nederlandse Boekhandel: Antwerpen

 

Sokrates

Vroege dialogen van Plato: Lysus, Laches, Ion, Gorgias, Apologie, dit in Verzameld Werk (zie Plato)

Vlastos, G., (1991), Socrates: Ironist and Moral Philosopher, Cambridge University Press: Cambridge

Guthrie, W.K.C., (1972), Socrates, Cambridge University Press: Cambridge

* Sluiter, I., (2014), Socrates, Amsterdam University Press: Amsterdam

 

Plato

Plato, (1965), Verzameld werk, vertaling Xaveer de Wim, Tjeenk Willink: Haarlem

Plato, (2003), Verzameld werk, vertaling Hans Warren en Mario Molengraaf, Bert Bakker

De Vogel, C.J., (1974), Plato: Filosoof van het Transcendente, Wereldvenster: Baarn

*De Vries, G., (1966), Inleiding tot het denken van Plato, Born: Assen

 

Aristoteles

Aristoteles, (2005) Ethica Nicomachea, vertaling Charles Hupperts en Bartel Poortman, Damon: Budel

Aristotle, (2004), The Metaphysics, translation Hugh Lawson-Tancred, Penguin

Aristotle, (1986), De Anima, translation Hugh Lawson-Tancred, Penguin

Urmson, J.O., (1988), Aristotle’s Ethics, John Wiley & Sons

 

Epicurus

*Epicurus, (1993), The Essential Epicurus: Letters, Principal Doctrines, Vatican Sayings, and Fragments, vertaling Eugene O’Connor, Prometheus: New York

Epicurus, (-), Brief aan Menoeceus, vertaling Verboden Geschriften, online op: https://verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-menoeceus.html (deze tekst is in het Nederlands vertaald als ‘brief over geluk’. Het is één van de drie brieven van Epicurus die zijn overgeleverd)

O’Keefe, T., (2009), Epicureanism, University of California Press

 

Stoa

*Epictetus, (2011), Zakboekje / Encheiridion, vertaling Hein van Doolen en Charles Hupperts, Boom: Amsterdam

Epictetus, (2003), Encheiridion, vertaling School voor Filosofie, online op: http://www.arsfloreat.nl/downloads.html

Epictetus, (2014), Discourses, Fragments, Handbook, vertaling Robin Hard, Oxford University Press

Marcus Aurelius, (1930), Meditations, vertaling C.R. Haines, Loeb Classical Library, Harvard University Press

*Marcus Aurelius, (2006), Overpeinzingen, vertaling School voor Filosofie, online op: http://www.arsfloreat.nl/downloads.html

Lucius Annaeus Seneca, (2006), Dialogen, vertaling Tjitte Janssen, Boom: Amsterdam

Sellars, J., (2006), Stoicism, Acumen

Van Straaten, M., (1969), Kerngedachten van de Stoa, J.J. Romen & Zonen

 

Plotinus

Plotinus, Enneads, vertaling Stephen MacKenna en B.S. Page, online op: classics.mit.edu/Plotinus/enneads.html

 

Augustinus

*Augustinus, (2008), Confessions, vertaling Henry Chadwick, Oxford University Press: Oxford

 

Thomas

Thomas, Summa Contra Gentiles, vertaling Anton Pegis, online op: http://dhspriory.org/thomas/ContraGentiles1.htm#13 

Thomas, (1920, 2017), Summa Theologica, vertaling door Fathers of the English Dominican Povince en copyright Kevin Knight, online op: http://www.newadvent.org/summa/1002.htm#article1

Heyde, L., (1995), Het Gewicht van de Eindigheid: Over de filosofische vraag naar God, Boom: Amsterdam

 

Descartes

*Descartes, R., (2000), Meditations, vertaling Desmond Clarke, Penguin

Descartes, R., (2008), A Discourse on the Method, vertaling Ian Maclean, Oxford University Press: Oxford

van der Hoeven, P., (1972), Descartes, Wereldvenster: Baarn

 

Spinoza

Spinoza, B., (1979), Ethica, vertaling N. van Suchtelen herzien G. van Suchtelen, Wereldbibliotheek: Amersfoort

Hubbeling, H., (1966), Spinoza, Wereldvenster: Baarn

 

Locke

Locke, J., (2008), An Essay Concerning Human Understanding, editor Pauline Phemister, Oxford University Press

Locke, J., (1764), The Second Treatise of Civil Government, online op: http://www.johnlocke.net/two-treatises-of-government-book-ii/

Van Peperstraten, F., (2007), Samenleving ter discussie: een inleiding in de sociale filosofie, Uitgeverij Coutinho: Bussum

Wolff, J., (2006), An introduction to Political Philosophy (revised edition), Oxford University Press: Oxford

 

Hume

*Hume, D., (2007), An Enquiry Concerning Human Understanding, editor Peter Millican, Oxford University Press: Oxford

Nuchelmans, G., (1964), David Hume, Wereldvenster: Baarn

 

Kant

Kant, I., (2004), Kritiek van de Zuivere Rede, vertaling Jabik Veenbaas en Willem Visser, Boom: Amsterdam

Kant, I., (2008), Fundering voor een metafysica van de zeden, vertaling Thomas Mertens, Boom: Amsterdam

Kant, I., (2010), De religie binnen de grenzen van de rede, vertaling Geert van Eekert, Walter van Herck, Willem Lemens, Boom: Amsterdam

Delfgaauw, B., (1988), Filosofie van de vervreemding als vervreemding van de filosofie, vier delen, Kok Agora: Kampen

Duintjer, O., (1966), De vraag naar het transcendentale, Universitaire Pers Leiden: Leiden

Duintjer, O., (1988), Hints voor een diagnose: naar aanleiding van Kant, Boom: Amsterdam

Korsgaard, Ch., (1996), Creating the Kingdom of Ends, Cambridge University Press: Cambridge

Korsgaard, Ch., (2013), Self-Constitution: Agency, Identity, and Integrity, Oxford University PressOxford

Kuyper, K., (1966), Immanuel Kant, Wereldvenster: Baarn

 

Fichte

Fichte, J.G., (1982), The Science of Knowledge, vertaling Peter Heath en John Lachs, Cambridge University Press

De Boer, T., (1980), Grondslagen van een kritische psychologie, Ambo: Baarn

Breazeale, D., (2018), ‘Johann Gottlieb Fichte’ in: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, editor Edward Zalta, online op: https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/johann-fichte/

 

Schelling

Schelling, F.J.W., (1993), System of Transcendental Idealism, vertaling Peter Heath, University of Virginia Press

Bowie, A., (2016), ‘Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling’ in: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, editor Edward Zalta, online op: https://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/schelling/

 

Hegel

*Hegel, W.G.F, (1966), Who Thinks Abstractly?’ in: Hegel: Texts and Commentaryvertaling Walter Kaufmann, Anchor books: New York. Online op: https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/se/abstract.htm

Hegel, W.F.G., (1977), The Phenomenology of Spirit, vertaling A.V. Miller met commentaar van J.N.Findlay, Oxford University Press: Oxford

Hegel, W.F.G., (1979), Wissenschaft der Logik, Nürnberg: Frankfurt am Main, online op: http://www.zeno.org/nid/20009177124

Hegel, W.F.G., (1979), Enzyklopädie der Philosophischen Wissenschatgen im Grundrisse, Frankfurt am Main, online op: http://www.zeno.org/nid/20009179399

Hegel, W.F.G., (2008), Outline of the Philosophy of Right, vertaling T.M. Knox, revised Stephen Houlgate, Oxford University Press: Oxford

Pippin, R., (1999), Modernism as a Philosophical Problem: second edition, Blackwell: Oxford

Pippin, R., (2008), Hegel’s Practical Philosophy, Cambridge University Press: Cambridge

 

Marx

Marx, K., Engels, F., (-), Het Communistisch Manifest, vertaling Herman Gorter, correctie Bert Altena, transcriptie Maarten Vanheuverswyn, online op: https://www.marxists.org/nederlands/marx-engels/1848/manifest/index.htm

Marx, K., (1972), Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band, Verlag Marxistische Blätter: Frankfurt am Main (zie ook Marx 2018)

*Marx, K., Engels, F., (1974), De Duitse Ideologie: Deel I: Feuerbach, vertaling Hugues Boekraad en Henk Hoeks, SUN: Nijmegen. Andere editie online op: https://www.marxists.org/nederlands/marx-engels/1845/duitse_ideologie/hoofd-index.htm

Marx, K., (2004), Parijse Manuscripten, vertaling Paul Rodenko, ooit gepubliceerd maar nu online op: https://www.marxists.org/nederlands/marx-engels/1844/manuscripten/index.htm

Marx, K., (2018), Het Kapitaal: een kritische beschouwing van de economische politiek: Deel I, vertaling I. Lipschits, transcriptie Adrien Verlee, Antwerpen, online op: https://www.marxists.org/nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/index.htm

Delfgaauw, B., (1962), De Jonge Marx, Wereldvenster: Baarn

Meulenbelt, A., (1977), Feminisme en Socialisme, Uitgeverij van Gennep,

 

Nietzsche

Nietzsche, F., (1930), Also Sprach Zarathustra, Kröner Verlag: Leipzig

Nietzsche, F., (2009), De Geboorte van de Tragedie, vertaling Hans Driessen, Arbeidspers: Amsterdam

Nietzsche, F., (2009), De Vrolijke Wetenschap, vertaling Pé Hawinkels herzien Hans Driessen, Arbeidspers: Amsterdam

Nietzsche, F., (2009), Voorbij Goed en Kwaad, vertaling Thomas Graftdijk herzien Paul Beers, Arbeidspers: Amsterdam

*Nietzsche, F., (2010), De Genealogie van de Moraal, vertaling Thomas Graftdijk herzien Hans Driessen, Arbeidspers: Amsterdam

Nietzsche, F., (2011), De Antichrist, vertaling Pé Hawinkels herzien Michel van Nieuwstad, Arbeidspers: Amsterdam

Müller-Lauter, W., (1999), Nietzsche: his philosophy of contradictions and the contradictions of his philosophy, vertaling David Parent, University of Illinois Press: Illinois

Tongeren, P., (2012), Het Europese Nihilisme: Friederich Nietzsche over een dreiging die niemand schijnt te deren, Vantilt: Nijmegen

Visser, G., (2012), In Gesprek met Nietzsche, Vantilt: Nijmegen

 

Wittgenstein

Wittgenstein, L., (2006), Tractatus Logico-Philosophicus, vertaling W.F. Hermans, Polak & Van Gennep

Wittgenstein, L., (2006), Filosofische Onderzoekingen, vertaling Maarten Derksen en Sybe Terwee, Boom: Amsterdam

Biletzki, A., Matar, A., (2018), ‘Ludwig Wittgenstein’, in: SEP (Summer 2018 Edition), editor Edward Zalta, online op: https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/wittgenstein/

Stokhof, M., (2009), Taal en Betekenis: een inleiding in de taalfilosofie, Boom: Amsterdam

Van Peursen, C.A., (1965), Ludwig Wittgenstein, Wereldvenster: Baarn

 

Chalmers

*Chalmers, D., (2014), How do you Explain Consciousness, TED talk, online op: https://www.ted.com/talks/david_chalmers_how_do_you_explain_consciousness/up-next

 

Ryle

Ryle, G., (1973), The Concept of Mind, Penguin

Tanney, J., (2015), ‘Gilbert Ryle’, in: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2015 Edition), editor Edward Zalta, online op url= https://plato.stanford.edu/archives/spr2015/entries/ryle/

 

Identity Theory

Smart, J. J. C., (2017), ‘The Mind/Brain Identity Theory’ in: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/mind-identity/

 

Fodor

Rescorla, M., (2017),  ‘The Computational Theory of Mind’ in: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/computational-mind/

 

Dennett

Dennett, D., (1991), Consciousness Explained, Penguin

*Dennett, D., (2013), Intuition Pumps and other Tools for Thinking, Penguin

Dennett, D., (2003), The Illusion of Consciousness, TED talk: https://www.ted.com/talks/dan_dennett_on_our_consciousness/up-next

Elton, M., (2003), Daniel Dennett: reconciling science and our self-conception, Polity

 

Heidegger

Heidegger, M., (1953), Einführung in der Metaphysik, Max Niemeyer Verlag: Tübingen

Heidegger, M, (1993), Sein und Zeit, Max Niemeyer Verlag: Tübingen

Heidegger, M, (2001), Over het wezen van de grond – Over het wezen van de waarheid, vertaling Harald van Veghel, Damon: Budel

Heidegger, M., (2005), Over het Humanisme, vertaling Chris Bremmers, Damon: Budel

Heidegger, M, (2009), Wat is Metafysica?, vertaling Vincent Blok, Damon: Budel

*Duintjer, O., (1988), Rondom Metafysica, Boom: Amsterdam

*Visser, G., (2009), Niets Cadeau: een filosofisch essay over de ziel, Valkhof Pers: Amsterdam

*Visser, G., (2014), Heideggers vraag naar de techniek: een commentaar, Vantilt: Nijmegen

 

 

Sartre

Sartre, J., (1964), De Woorden, vertaling Pierre Dubois, Bijleveld: Utrecht

*Sartre, J., (1965), Walging, vertaling H.P. v.d. Aardeweg, Bruna: Den Haag

*Sartre, J., (1967), Over het Existentialisme, vertaling Casper Hendriks, Bruna: Utrecht

Sartre, J., (2003), Being and Nothingness, vertaling Hazel Barnes, Routledge:  Oxon

Luijpen, W., (1973), Nieuwe Inleiding tot de Existentiële Fenomenologie, Het Spectrum: Utrecht

 

De Beauvoir

De Beauvoir, S., (2006), An Ethics of Ambiguity, translation Bernard Frechtman and corrected by Dawn Gaites, Citadel Press (online at: https://www.marxists.org/reference/subject/ethics/de-beauvoir/ambiguity/index.htm)

De Beauvoir, S., (2011), The Second Sex, translation Constance Borde and Sheila Malovany-Chevallier, Vintage: New York

*Meulenbelt, A., (1977), Feminisme en Socialisme, Uitgeverij van Gennep

*Schwarzer, A., (1983), Gesprekken met Simone de Beauvoir, vertaling José Rijnaarts, Rainbow Pockets

Vintges, K., (2007), A New Dawn for the Second Sex: Women’s Freedom Practices and a World Perspective, Amsterdam University Press

Wals, F, (2017), ‘De vrouw is nog altijd moeder, maagd, of hoer’, NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/16/nog-altijd-moeder-maagd-of-hoer-6734739-a1546401

 

Irigaray

*Irigaray, L., (1992), Ik, Jij, Wij: voor een cultuur van het onderscheid, verzameling en vertaling Agnes Vincenot en Désirée Verberk, Kok Agora

Irigaray, L., (1993), An Ethics of Sexual Difference, vertaling Carolyn Burke en Gillian C. Gill, Cornell University Press

Irigaray, L., (2013), Of Relations and Rights, GB Times, interview, online op: https://www.youtube.com/watch?v=ODD8-wayDhM&t=219s

 

Lyotard

*Kuhn, Th., (2012), The Structure of Scientific Revolutions, The University of Chicago Press

Lyotard, J., (1986), The Postmodern Condition, vertaling Geoff Bennington en Brian Massumi, Manchester University Press

 

 

 

 

Advertisements