Bibliografie Aristoteles

Hieronder een overzicht van de literatuur voor de studiedag ‘Aristoteles Ethica: opzet tot een humanistische ethiek?’ voor de Vrije Academie. De volgorde is chronologisch naar de presentatie. Teksten die eenvoudig te lezen zijn voor beginners (of geschikt als cadeau) zijn aangegeven met een ster (*). (Die kunt u middel CTRL+F dus opzoeken).

 

Ethiek en Meta-ethiek algemeen

Den Hartogh, G., Jacobs, F., Willigenburg, Th., (2008), Inleiding Ethiek, Kant Academy

Den Hartogh, G., Jacobs, F., Willigenburg, Th., (2013), Wijsgerige Ethiek, Damon

Frankena, W., (1963), Ethics, Prentice Hall Incorporated

Hare, R., (1952), The Language of Morals, Oxford University Press: Oxford

 

Deugdethiek algemeen

Van Tongeren, P., (2003), Deugdelijk leven: inleiding in de deugdethiek, SUN Uitgeverij

 

In verband met relativisme

MacIntyre, A., (1984), After Virtue, second edition, University of Notre Dame Press: Indiana

 

Aristoteles

Aristoteles, (2005) Ethica Nicomachea, vertaling Charles Hupperts, Damon: Budel

Aristotle, (2004), The Metaphysics, translation Hugh Lawson-Tancred, Penguin

Aristotle, (1986), De Anima, translation Hugh Lawson-Tancred, Penguin

Urmson, J.O., (1988), Aristotle’s Ethics, John Wiley & Sons

Kal, V., (1989), ‘Karakterdeugd en verstandigheid bij Aristoteles: het individualisme voorbij?’ in: Stoïcheia, 4/1

 

Plato

Relevant voor de thematiek van de studiedag is vooral de Gorgias, en boek I+II van de Politeia. Beiden te vinden in: 

Plato, (1965), Verzameldwerk, vertaling Xaveer de Wim, Tjeenk Willink: Haarlem

Plato, (2003), Verzameldwerk, vertaling Hans Warren en Mario Molengraaf, Bert Bakker

De Vogel, C.J., (1974), Plato: Filosoof van het Transcendente, Wereldvenster: Baarn

*De Vries, G., (1966), Inleiding tot het denken van Plato, Born: Assen

 

Epicurus (Hedonisme)

*Epicurus, (1993), The Essential Epicurus: Letters, Principal Doctrines, Vatican Sayings, and Fragments, vertaling Eugene O’Connor, Prometheus: New York

O’Keefe, T., (2009), Epicureanism, University of California Press

 

Stoa

*Epictetus, (2011), Zakboekje / Encheiridion, vertaling Hein van Doolen en Charles Hupperts, Boom: Amsterdam

Epictetus, (2003), Encheiridion, vertaling School voor Filosofie, online op: http://www.arsfloreat.nl/downloads.html

Epictetus, (2014), Discourses, Fragments, Handbook, vertaling Robin Hard, Oxford University Press

Marcus Aurelius, (1930), Meditations, vertaling C.R. Haines, Loeb Classical Library, Harvard University Press

*Marcus Aurelius, (2006), Overpeinzingen, vertaling School voor Filosofie, online op: http://www.arsfloreat.nl/downloads.html

Sellars, J., (2006), Stoicism, Acumen

Van Straaten, M., (1969), Kerngedachten van de Stoa, J.J. Romen & Zonen

 

Nussbaum

Nussbaum, M., (1989), The Fragility of Goodness, Oxford University Press

Nussbaum, M., (1993), “Social Justice and Universalism: In Defense of an Aristotelian Account of Human Functioning.”, Modern Philology(Online op: https://www.dascolihum.com/uploads/Nussbaum_-_Human_Functioning.pdf)

Nussbaum, M., (2001), Upheavals of Thought, Cambridge University Press

Nussbaum, M., (2002), Capabilities and Social Justice,  International Studies Review,

*Nussbaum, M., (2011), Creating Capabilities, Harvard University Press

Nussbaum, M., (2016), Woede en Vergeving, vert. Diderich en Fontijn, Ambo: Baarn

 

Sartre

*Sartre, J., (1967), Over het Existentialisme, vertaling Casper Hendriks, Bruna: Utrecht

 

Korsgaard

Korsgaard, Ch., (1996), Sources of Normativity, Cambridge University Press: Cambridge

Korsgaard, Ch., (1996), Creating the Kingdom of Ends, Cambridge University Press: Cambridge

Korsgaard, Ch., (2013), Self-Constitution: Agency, Identity, and Integrity, Oxford University PressOxford

Advertisements