Uncategorized

Nussbaum: enkele links mbt menstruatie in India

Nussbaum stelt in de opening van ‘Human Functioning and Social Justice’ (Political Theory, 1992) dat er een spanning is tussen enerzijds de wens van sommige stemmen in het ontwikkelingshulp debat om respectvol om te gaan met de eigenaardigheden (heel letterlijk) van vreemde culturen, en anderzijds de stemmen van andere die menen dat een overschot aan waardering kan leiden tot een gebrek aan werkelijke compassie.

Nussbaum suggereert in haar paper dat in sommige streken van India vrouwen onmenswaardig worden behandelt, vanwege de wijze waarop de cultuur dicteert dat men met de gebeurtenis van menstruatie dient om te gaan. Enkele meer recente verwijzingen:

2015: The Guardian over ‘menstruatiehutten’

2015: CNN, een opiniestuk

2016: The Guardian over uitsluiting van menstruerende vrouwen uit religieuze gebouwen

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s