Geschiedenis van de Filosofie, Uncategorized, Vrije Academie

Link naar interview met Luce Irigaray

Hier een link naar een interview met Luce Irigaray, een auteur die tijdens de tiende bijeenkomst van de cursus besproken wordt:

Het betreft een interview van GB Times, en is geupload via hun Youtube kanaal (zie bibliografie onder Irigaray 2013).

 

In relatie tot de cursus

In het interview treden enkele kenmerken van het denken van Irigaray op:

  1. De these dat mannen en vrouwen niet hetzelfde zijn, en andere mogelijkheden of zelfs andere waarden hebben (zwangerschap, milieu, empathie, etc.)
  2. De these dat er wat betreft vrouwenrechten nog het één en ander te winnen valt, maar dat dit ook betekent dat het vrouwelijke leven en de vrouwelijke waarden meer plaats zouden moeten krijgen.
  3. De gedachtegang dat een studie van taal en taalgebruik inzicht kan geven in de positie van de vrouw (zowel voor een uitwerking wat in positieve zin typerend zou zijn voor een vrouw, als wat in negatieve zin de vrouw op verborgen wijze onderdrukt).

 

Irigaray en De Beauvoir

Je zou Irigaray en De Beauvoir tegenover elkaar kunnen plaatsen op het punt van gelijkheid. Irigaray verwijt De Beauvoir dat deze de differentie tussen en mannen en vrouwen lijkt te vergeten. Daartegenover staat Irigaray voor een gelijkwaardigheid zonder gelijkheid en verlies van verschil.

Deze tegenstelling is vooral door Irigaray zelf opgezet. Of De Beauvoir daarmee recht is gedaan, of dat het boek De Tweede Sekse niet juist voor een deel deze differentie reeds in zich heeft opgenomen, is wat mij betreft maar de vraag [1].

 

Literatuur voor Irigaray

In het Nederlands is een bundeling van interviews en essays uitgegeven van Irigaray onder de titel Ik, Jij, Wij (1992)Deze bundel is zeer aan te raden vanwege de eenvoudige leesbaarheid ervan. Daarbij is wel verstaan dat de bundel een breed, doch niet een diep beeld geeft.

Wie bereid is zich te mengen in de zeer Franse en zeer lastige taalfilosofische, psychoanalytische, milieufilosofische, en strucuralistische gedachten van Irigaray, kan zich begeven in An Ethics of Sexual Difference, of Speculum of the Other Woman. 

 

Bibliografie

Irigaray, L., (1992), Ik, Jij, Wij: voor een cultuur van het onderscheid, verzameling en vertaling Agnes Vincenot en Désirée Verberk, Kok Agora

Irigaray, L., (2013), Of Relations and Rights, GB Times, interview, online op: https://www.youtube.com/watch?v=ODD8-wayDhM&t=219s

Schwarzer, A., (1983), Gesprekken met Simone de Beauvoir, vertaling José Rijnaarts, Rainbow Pockets

 

Noten

  1. Een impliciete reactie van De Beauvoir op Irigaray lijkt te vinden te zijn in een interview uit 1980:

“Dat alles gaat hand in hand met die zogenaamde nieuwe vrouwelijkheid, met de herwaardering van traditionele vrouwelijke waarden zoals: de vrouw en haar verbondenheid met de natuur, de vrouw en haar moederlijkheid, de vrouw en haar lichamelijkheid […] en ga zo maar door. Dat opnieuw vastnagelen van vrouwen op hun traditionele rol, gecombineerd met een zorgvuldige gedoseerde vervulling van bepaalde eisen van vrouwen – dat is het recept waarmee men probeert vrouwen rustig te houden” (De Beauvoir in Schwarzer 1983: 147)

De tekst rondom dit citaat is eveneens relevant.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s